เกี่ยวกับผู้เขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน

เมธีพร คลังมณี ( นะนาย ) ก่อนที่จะเริ่มมาเขียนบล็อคนี้ นะนายมีความชอบในการอ่านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นนิยาย นิทาน หนังสือที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่ทำให้นะนายสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีได้ ในช่วงที่เริ่มเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้เรื่องการทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมา เหมือนไดอารี่ในระบบออนไลน์ และได้เริ่มฝึกทำบทความและอัพโหลดลงบนแฟลตฟอร์มของตัวเอง หลังจากนั้นก็ได้เริ่มเขียนบทความแบบจริงจัง ทำให้ทุกวันนี้มีอาชีพนักเขียนเป็นหลัก สิ่งที่เราชอบ ที่เราสนใจ ทุกๆคนสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ ติดตามฉันได้ที่

Facebook Instagram Linkedin Pinterest Twitter